Ból przebijający: diagnostyka i leczenie, część 2.

Leczenie bólu, Onkologia
29 maja 2020

Raz w miesiącu otrzymuj
najnowsze publikacje

Strategia postępowania w BP powinna być oparta na możliwie najbardziej dokładnym rozpoznaniu rodzaju bólu i w konsekwencji rozważeniu terapii ukierunkowanej na przyczynę i patomechanizm bólu.

Artykuł dostępny tylko dla lekarzy

Uzyskaj bezpłatny dostęp

Masz konto TevaMed? Zaloguj się

specjalistyczne
artykuły
filmy
edukacyjne
prezentacje
ekspertów
zaproszenia
na branżowe
wydarzenia
Więcej