Prevalence of Breakthrough Cancer Pain: A Systematic Review and a Pooled Analysis. of Published Literature

Leczenie bólu, Onkologia
28 maja 2020

Raz w miesiącu otrzymuj
najnowsze publikacje

Celem artykułu była ocena częstości występowania bólu przebijającego na podstawie przeglądu dostępnej literatury. Badanie oparto na artykułach sprzed 2004 roku wybranych do analizy Cochrane (Zeppetella G, Ribeiro MDC. Opioids for the management

Artykuł dostępny tylko dla lekarzy

Uzyskaj bezpłatny dostęp

Masz konto TevaMed? Zaloguj się

specjalistyczne
artykuły
filmy
edukacyjne
prezentacje
ekspertów
zaproszenia
na branżowe
wydarzenia
Więcej