Długotrwała odpowiedź na doksorubicynę liposomalną u pacjentki z rozsianym rakiem piersi- Dr n. med. Marcin Ekiert

Kardioonkologia, Hematologia
19 maja 2021

Raz w miesiącu otrzymuj
najnowsze publikacje

Długotrwała odpowiedź na doksorubicynę liposomalną u pacjentki z rozsianym rakiem piersi- Dr n. med. Marcin Ekiert

Artykuł dostępny tylko dla lekarzy

Uzyskaj bezpłatny dostęp

Masz konto TevaMed? Zaloguj się

specjalistyczne
artykuły
filmy
edukacyjne
prezentacje
ekspertów
zaproszenia
na branżowe
wydarzenia
Więcej