Nacieki oponowe w stwardnieniu rozsianym: Co już wiemy z badań na zwierzętach i obserwacji klinicznych?.

Neurologia, Stwardnienie Rozsiane
10 maja 2019

Raz w miesiącu otrzymuj
najnowsze publikacje

Zmiany w obrębie opon miękkich pacjentów ze stwardnieniem rozsianym opisywane są od 2004 r. Wciąż za mało wiemy o istotności tego zjawiska, czy jest efektem wtórnym czy kołem napędowym zapalenia o innej lokalizacji niż intratekalna?

Artykuł dostępny tylko dla lekarzy

Uzyskaj bezpłatny dostęp

Masz konto TevaMed? Zaloguj się

specjalistyczne
artykuły
filmy
edukacyjne
prezentacje
ekspertów
zaproszenia
na branżowe
wydarzenia
Więcej