Rekomendacje dla screeningu funkcji poznawczych i ich zastosowanie w opiece nad pacjentami z SM.

Neurologia, Stwardnienie Rozsiane
10 maja 2019

Raz w miesiącu otrzymuj
najnowsze publikacje

Optymalne funkcjonowanie poznawcze jest jedną z najwyżej ocienianych funkcji w kategorii dobrostanu jednostki zarówno zdrowej jak i z chorobą przewlekłą.

Artykuł dostępny tylko dla lekarzy

Uzyskaj bezpłatny dostęp

Masz konto TevaMed? Zaloguj się

specjalistyczne
artykuły
filmy
edukacyjne
prezentacje
ekspertów
zaproszenia
na branżowe
wydarzenia
Więcej