Uogólnione zakażenie Cryptococcus u chorej poddanej alloHSCT z powodu ciężkiej postaci niedokrwistości aplastycznej - Prof. dr hab. n. med. Anna Czyż

Wideo, Hematologia
4 listopada 2021

Raz w miesiącu otrzymuj
najnowsze publikacje

Uogólnione zakażenie Cryptococcus u chorej poddanej alloHSCT z powodu ciężkiej postaci niedokrwistości aplastycznej - Prof. dr hab. n. med. Anna Czyż

Artykuł dostępny tylko dla lekarzy

Uzyskaj bezpłatny dostęp

Masz konto TevaMed? Zaloguj się

specjalistyczne
artykuły
filmy
edukacyjne
prezentacje
ekspertów
zaproszenia
na branżowe
wydarzenia
Więcej