Wyniki obserwacji vs stereotaktyczna radioterapia ablacyjna w przypadku oligometastatycznego raka prostaty: randomizowane badanie kliniczne fazy 2 ORIOLE

Prezentacje, Urologia
12 listopada 2021

Raz w miesiącu otrzymuj
najnowsze publikacje

Wyniki obserwacji vs stereotaktyczna radioterapia ablacyjna w przypadku oligometastatycznego raka prostaty: randomizowane badanie kliniczne fazy 2 ORIOLE

Artykuł dostępny tylko dla lekarzy

Uzyskaj bezpłatny dostęp

Masz konto TevaMed? Zaloguj się

specjalistyczne
artykuły
filmy
edukacyjne
prezentacje
ekspertów
zaproszenia
na branżowe
wydarzenia
Więcej