Zakres limfadenektomii podczas cystektomii radykalnej

Urologia
24 lipca 2019

Raz w miesiącu otrzymuj
najnowsze publikacje

W prospektywnym wieloośrodkowym badaniu z randomizacją przeprowadzonym w Niemczech oceniono wpływ zakresu limfadenektomii podczas cystektomii radykalnej na przeżycie wolne od wznowy, przeżycie swoiste dla raka oraz przeżycie całkowite.

Artykuł dostępny tylko dla lekarzy

Uzyskaj bezpłatny dostęp

Masz konto TevaMed? Zaloguj się

specjalistyczne
artykuły
filmy
edukacyjne
prezentacje
ekspertów
zaproszenia
na branżowe
wydarzenia
Więcej