Znaczenie oksykodonu z naloksonem w leczeniu pacjentów z bólem i zaparciem poopioidowym

Leczenie bólu, Onkologia
18 stycznia 2021

Raz w miesiącu otrzymuj
najnowsze publikacje

Znaczenie oksykodonu z naloksonem w leczeniu pacjentów z bólem i zaparciem poopioidowym

Artykuł dostępny tylko dla lekarzy

Uzyskaj bezpłatny dostęp

Masz konto TevaMed? Zaloguj się

specjalistyczne
artykuły
filmy
edukacyjne
prezentacje
ekspertów
zaproszenia
na branżowe
wydarzenia
Więcej