Bortezomib Actavis - Materiały Edukacyjne

czwartek, 09.02.2017

Materiały edukacyjne Bortezomib Actavis  dostępne pod poniższymi linkami:

BORTEZOMIB – Broszura

BORTEZOMIB – Diagram schemat leczenia

BORTEZOMIB – Plakat ze schematem przygotowania roztworu

PO/GTV/17/0233b

Kalkulator dawki Bortezomib Actavis

Krok 1 – oblicz BSA

BSA (m2) Podaj masę ciała (kg) Podaj wzrost (cm)
{{ roundNumber(bsa,2) }}

Krok 2 – zapoznaj się z pkt. 4.2 ChPL Bortezomib Actavis. Następnie w zależności od wielkości dawki przejdź odpowiednio do kroku 3 podpunkt:

A - dakowowanie 1,3 mg/m2
B - dawkowanie 1,0 mg/m2
C - dawkowanie 0,7 mg/m2
D - dawkowanie 0,5 mg/m2

Krok 3 – odczytaj zalecaną objętość roztworu w zależności od wybranej dawki i drogi podania

{{value.name}} - dawkowanie {{value.value}} mg/m2
Całkowita dawka dla pacjenta (mg) Podanie dożylne – całkowita objętość w ml Podanie podskórne – całkowita objętość w ml
{{ changeval_1(value) }} {{ changeval_2(value) }} {{ changeval_3(value) }}

Przykład: A - dawkowanie 1,3 mg/m2

BSA (m2) Całkowita dawka dla pacjenta w mg Dawka: 1,3 mg/m2 Całkowita objętość w ml, podawanie dożylne Całkowita objętość w ml, podawanie podskórne
1.50 1.95 1.95 0.78
1.60 2.08 2.08 0.83
1.70 2.21 2.21 0.88
1.80 2.34 2.34 0.94
1.90 2.47 2.47 0.99
2.00 2.60 2.60 1.04
2.10 2.73 2.73 1.09

Przykład: B - dawkowanie 1,0 mg/m2

BSA (m2) Całkowita dawka dla pacjenta w mg Dawka: 1,0 mg/m2 Całkowita objętość w ml, podawanie dożylne Całkowita objętość w ml, podawanie podskórne
1.50 1.50 1.50 0.60
1.60 1.60 1.60 0.64
1.70 1.70 1.70 0.68
1.80 1.80 1.80 0.72
1.90 1.90 1.90 0.76
2.00 2.00 2.00 0.80
2.10 2.10 2.10 0.84

Przykład: C - dawkowanie 0,7 mg/m2

BSA (m2) Całkowita dawka dla pacjenta w mg Dawka: 0,7 mg/m2 Całkowita objętość w ml, podawanie dożylne Całkowita objętość w ml, podawanie podskórne
1.50 1.05 1.05 0.42
1.60 1.12 1.12 0.45
1.70 1.19 1.19 0.48
1.80 1.26 1.26 0.50
1.90 1.33 1.33 0.53
2.00 1.40 1.40 0.56
2.10 1.47 1.47 0.59

Przykład: D - dawkowanie 0,5 mg/m2

BSA (m2) Całkowita dawka dla pacjenta w mg Dawka: 0,5 mg/m2 Całkowita objętość w ml, podawanie dożylne Całkowita objętość w ml, podawanie podskórne
1.50 0.75 0.75 0.30
1.60 0.80 0.80 0.32
1.70 0.85 0.85 0.34
1.80 0.90 0.90 0.36
1.90 0.95 0.95 0.38
2.00 1.00 1.00 0.40
2.10 1.05 1.05 0.42
Podawanie dożylne
Należy wstrzyknąć roztwór w postaci 3-5 sekundowego bolusu dożylnego przez cewnik umieszczony w żyle obwodowej lub centralnej. Zaleca się stosowanie dożylnego nawodnienia i leku przeciwwymiotnego przed podaniem dożylnym leku Bortezomib Actavis .
Cewnik umieszczony w żyle obwodowej lub centralnej należy przepłukać jałowym 9 mg/ml (0,9 %) roztworem chlorku sodu. Podawanie podskórne
Sporządzany roztwór do wstrzykiwań należy podać podskórnie w udo lub powłoki brzuszne; przy kolejnych wstrzyknięciach należy zmieniać miejsca wstrzyknięcia.
×

Zaloguj się

Po zalogowaniu otrzymasz dostęp do pełnej wersji serwisu wraz z wszystkimi dokumentami.

Czy jesteś farmaceutą?

lub

Tak