Czy jaskrę można leczyć? Jeśli tak - to jak?

czwartek, 10.09.2015
Czy jaskrę można leczyć? Jeśli tak - to jak?

Co to jest jaska?

To grupa chorób oczu prowadząca do postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia siatkówki i nerwu wzrokowego, co skutkuje pogorszeniem lub utratą wzroku. Wyróżnia się jaskrę otwartego kąta przesączania (najpowszechniejszy typ) oraz jaskrę zamkniętego kąta. W tej pierwszej postaci utrudnienie odpływu cieczy wodnistej wynika z zamykania się otworków beleczkowania, co zbliżone jest do sytuacji zapychania się kratki ściekowej. Z kolei w drugiej postaci zachodzi sytuacji, w której przednia komora oka bywa mniejsza niż przeciętnie, a tym samym zetknięcie się tęczówki (lub jej zrostów) z rogówką powodują utrudnienie dostępu do drożnego beleczkowania, co także prowadzi do zablokowania odpływu cieczy wodnistej.

 

Co prowadzi do rozwoju jaskry?

Jedną z głównych przyczyn jaskry jest wysokie ciśnienie panujące w gałce ocznej (tzw. ciśnienie wewnątrzgałkowe) spowodowane przez zwiększenie ilości cieczy wodnistej – naturalnego, odżywczego płynu wytwarzanego przez oczy, istotnego dla prawidłowego ich funkcjonowania. Zablokowanie odpływu cieczy wodnistej powoduje wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego i uszkodzenie nerwu wzroku, stanowiącego „drogę komunikacji” pomiędzy mózgiem, a oczami.

 

Czym może objawiać się jaskra?

Niestety w dużej części przypadków jaskra rozwija się bezobjawowo, aż do momentu pojawienia się zaburzeń widzenia.

Niemniej wśród innych objawów można wymienić:

  • bóle głowy światłowstręt
  • widzenie tęczowych kół, lub mroczków przy częste łzawienie oczu
  • patrzeniu na źródło światła trudności w adaptacji wzroku do ciemności
  • zamglone widzenie (tzw. efekt brudnych szyb w samochodzie)

Jak objawiają się zaburzenia widzenia w jaskrze?

W Twoim oku na początku dochodzi do uszkodzenia włókien nerwowych odpowiedzialnych za widzenie obwodowe, tym samym w pierwszej kolejności możesz gorzej postrzegać to, co znajduje się na obrzeżach pola widzenia. W zaawansowanym stadium jaskry występuje tak znaczne zawężania pole widzenia, że obraz widzi się jak „przez dziurkę od klucza” (tzw. widzenie lunetowe). W miarę dalszego postępu choroby może dojść do całkowitej ślepoty.

Czy jaskrę można leczyć? Jeśli tak – to jak?

Współcześnie jaskrę leczyć można farmakologicznie, laserowo i chirurgicznie. Krople do oczu obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe są popularnym i zwykle podstawowym rodzajem leczenia. U większości pacjentów nie występują działania niepożądane, czasem może wystąpić pieczenie, czy zaczerwienienie oka. Należy o tym poinformować swojego lekarza, który zamieni lek na inny. Najpopularniejsze wśród substancji aktywnych stosowanych w kroplach na jaskrę są: timolol, dorzolamid i latanoprost. Każda z nich obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe w innym mechanizmie działania. Wybór sposobu terapii, po rozważeniu wszystkich ewentualnych przeciwskazań, należy do lekarza.

Najpopularniejszym postępowaniem laseroterapii jest trabekuloplastyka. Jest to małoinwazyjny zabieg, w którym lekarz, przy pomocy lasera poszerza otworki beleczkowania, co ułatwia odpływ cieczy wodnistej. Często, pomimo zastosowania trabekuloplastyki, należy również kontynuować leczenie
farmakologiczne, a czasem konieczny jest ponowny zabieg.

Z kolei najpopularniejszym konwencjonalnym zabiegiem chirurgicznym jest trabekulektomia. Stosuje się ją, gdy leczenie farmakologiczne lub laseroterapia zawodzą. W miejscowym znieczuleniu lekarz wycina fragment tkanki w celu wytworzenia nowego kanału dla odpływu cieczy wodnistej. Warto wiedzieć, że zuwagi na ryzyko zakażenia przez kilka tygodni należy stosować dodatkowo specjalne krople.

Operacyjne leczenie jaskry jest ostatecznością. Lekarz najczęściej zaczyna terapię od podania kropli obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe.

×

Zaloguj się

Po zalogowaniu otrzymasz dostęp do pełnej wersji serwisu wraz z wszystkimi dokumentami.

Czy jesteś farmaceutą?

lub

Tak