Zapisz się do Newslettera

Jeśli jesteś lekarzem, zachęcamy Cię do pozostawienia swojego adresu e-mail. Dzięki temu będziemy mogli na bieżąco informować Cię o nowościach i ważnych wydarzeniach w Teva.

* pola wymagane
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w zakresie udzielonych powyżej zgód jest Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, adres korespondencyjny: ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa („Administrator”). Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: daneosobowe@teva.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w tych celach określonych powyżej, co do których wyraził/a Pan/i zgodę. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania. Ma Pan/i także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody ważnej przed jej cofnięciem. Wykonanie któregokolwiek z w/w praw powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia przesłanego na adres e-mail: daneosobowe@teva.pl lub na adres korespondencyjny Administratora. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uzna Pan/i, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych osobowych z mocy samego prawa. Podanie Administratorowi Pani/Pana danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie dla określonych celów i na określonych warunkach jest czynnością w pełni dobrowolną. Jednakże niepodanie danych osobowych i brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania
×

Zaloguj się

Po zalogowaniu otrzymasz dostęp do pełnej wersji serwisu wraz z wszystkimi dokumentami.

Czy jesteś farmaceutą?

lub

Tak