Nota Prawna

Treść stron internetowych oraz materiałów prezentowanych w niniejszym serwisie jest przedmiotem praw autorskich i podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

Żadna część serwisu nie może być zwielokrotniana, publikowana lub w inny sposób publicznie wykorzystywana bez pisemnej zgody wydawcy. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie, czy inne wykorzystanie może odbywać się jedynie i wyłącznie dla użytku osobistego i w celu niekomercyjnym.

Nazwy handlowe, nazwy produktów leczniczych lub inne oznaczenia graficzne umieszczone w niniejszym serwisie stanowią zarejestrowane znaki towarowe i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tekst jednolity z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.), zaś jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą ich właścicieli.

Produkty lecznicze prezentowane w niniejszym serwisie są dopuszczone do obrotu w Polsce na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz decyzji organów administracyjnych.

Żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty (w rozumieniu przepisów kodeku cywilnego) sprzedaży jakiegokolwiek z prezentowanych produktów leczniczych i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży produktów leczniczych.

Teva Pharmaceuticals Polska sp. z o.o. zastrzega, iż niniejszy serwis ma charakter informacyjny, a nie konsultacyjny. Pomimo że dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie, szczególnie dotyczące leków i produktów leczniczych, zostały podane właściwie, zarówno autorzy, konsultanci, jak i wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i szkody wynikające z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie.

Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków, czy produktów leczniczych wymienionych w niniejszym serwisie, zwłaszcza dostępnych na receptę, odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem – do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanej terapii – i po zapoznaniu się z ulotką dołączoną do preparatu lub produktu leczniczego.

Teva Pharmaceuticals Polska sp. z o.o. zastrzega, iż żadnej informacji zamieszczonej w serwisie nie należy rozumieć jako sugestii, że:

1.możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej lub zabiegu chirurgicznego,

2.nawet osoba zdrowa przyjmująca lek poprawi swój stan zdrowia,

3.nieprzyjmowanie leku może pogorszyć stan zdrowia danej osoby,

4.produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym,

5.skuteczność lub bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego wynika z jego naturalnego pochodzenia;

jak również żadnej informacji zamieszczonej w serwisie nie należy traktować jako zapewnienia, że przyjmowanie leku gwarantuje właściwy skutek, nie towarzyszą mu żadne działania niepożądane lub że skutek jest lepszy lub taki sam, jak w przypadku innej metody leczenia albo leczenia innym produktem leczniczym.

Teva Pharmaceuticals Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści serwisu oraz modyfikacji zamieszczanych informacji w każdym czasie i bez wcześniejszego powiadamiania.

Ograniczenie swobodnego dostępu do części serwisu przeznaczonej dla osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych oraz reklamy produktów leczniczych wynika z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 53, poz. 533 z późn. zm.). Dostęp do tej części jest możliwy wyłącznie po uprzednim zadeklarowaniu przez użytkownika przysługującego mu uprawnienia do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych oraz wypełnieniu formularza rejestracji.

Wypełnienie formularza rejestracji oznacza zgodę użytkownika, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Tevę Pharmaceuticals Polska sp. z o.o. w celu przekazywania materiałów informacyjnych i marketingowych, a także zgodę tego użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Teva Pharmaceuticals Polska sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z dostępu do serwisu oraz za działania osób trzecich, jak również za wszelkie szkody powstałe w związku z pobieraniem bądź wykorzystywaniem materiałów znajdujących się na stronach serwisu, a także wywołane błędami systemu komputerowego, wirusami lub komunikacją za pomocą poczty elektronicznej.

Teva Pharmaceuticals Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w serwisach i na stronach internetowych, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie. Zamieszczenie odesłania do serwisów i stron internetowych nie oznacza, że Teva Pharmaceuticals Polska sp. z o.o. rekomenduje taki serwis, czy stronę, a także produkty lub usługi prezentowane przez osoby trzecie.

×

Zaloguj się

Po zalogowaniu otrzymasz dostęp do pełnej wersji serwisu wraz z wszystkimi dokumentami.

Czy jesteś farmaceutą?

lub

Tak