Włącz wiedzę w swoim czasie.

Rozmowa odbywa się przez telefon. Konsultant Teva zadzwoni w umówionym terminie.

Logowanie następuje po kliknięciu w otrzymanym mailem link, który przekieruje do platformy z prezentacją.

Prezentacja wyświetlana jest na ekranie komputera. Niezbędny jest dostęp do internetu.

Dogodny termin
Komfortowe warunki
Wartościowe informacje

W celu odbycia Wizyty Online niezbędne jest uzupełnienie poniższych danych kontaktowych, oraz wyrażenie zgód. W każdej chwili mogą Państwo odwołać wyrażone zgody i żądać usunięcia swoich danych, kontaktując się z firmą Teva.

Prosimy o wybranie obszaru terapeutycznego:

alergologia
kardiologia
pulmonologia
reumatologia
onkologia
psychiatria
neurologia
medycyna_paliatywna
urologia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora (określonego poniżej), w celu i zakresie niezbędnym dla dostarczenia mi / przesłania mi przez Administratora informacji o charakterze naukowym, handlowym oraz marketingowym drogą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności pocztą e-mail oraz poprzez połączenia wideofoniczne realizowane przez internet (online), w formie szkoleń adresowanych do osób indywidualnych, jak też szkoleń adresowanych do większej liczby osób (webinar), zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017, poz. 1219 z dnia 24 czerwca 2017r.). Akceptuję, że (i) moje dane będą przetwarzane do czasu wycofania przeze mnie zgody, (ii) moje dane mogą być przez Administratora udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z przesyłaniem informacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora (określonego poniżej), w celu i zakresie niezbędnym dla dostarczenia mi / przesłania mi przez Administratora informacji o charakterze naukowym, handlowym oraz marketingowym drogą telefoniczną, w tym poprzez SMS i MMS, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2017 poz. 1907 z dnia 12 października 2017r.). Akceptuję, że (i) moje dane będą przetwarzane do czasu wycofania przeze mnie zgody, (ii) moje dane mogą być przez Administratora udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z przesyłaniem informacji.

* Brak udzielenia zgody uniemożliwia wzięcie udziału w wizycie online

Wszystkie zgody muszą zostać zaznaczone!

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w zakresie udzielonych powyżej zgód jest Teva Pharmaceuticals Polska Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, adres korespondencyjny: ul. Osmańska 12, 02,823 Warszawa ("Administrator").

Nie jest Pan/i zobowiązana/y do podania danych osobowych z mocy samego prawa. Podanie Administratorowi Pani/Pana danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie dla określonych celów i na określonych warunkach jest czynnością w pełni dobrowolną. Jednakże niepodanie danych osobowych i brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkował brakiem możliwości wykonania określonych czynności przez Administratora na Pani/Pana rzecz.

Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienie sprzeciwu odnośnie do przetwarzania. Ma Pan/i tekże prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak pozostranie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody ważnej przed jej cofnięciem. Wykonanie któregokolwiek z w/w praw powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia przesłanego na adres e-mail: daneosobowe@teva.pl lub na adres korespondencyjny Administratora

Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uzna Pan/i, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Spółki z grupy Teva z siedzibą w Unii Europejskiej powołały inspektora ochrony danych działającego dla grupy tych spółek. Z inspektorem można kontaktować się wysyłając e-mail na adres: EUPrivacy@tevaeu.com.

PO/GTV/19/0024
wizyty online