Aktualizacja Zaleceń Polskiego Towarzystwa Epileptologii

Wideo, Neurologia
3 lipca 2019

Raz w miesiącu otrzymuj
najnowsze publikacje

Aktualizacja Zaleceń Polskiego Towarzystwa Epileptologii dotyczących napadów padaczkowych u dorosłych. Prof. Joanna Jędrzejczak

Artykuł dostępny tylko dla lekarzy

Uzyskaj bezpłatny dostęp

Masz konto TevaMed? Zaloguj się

specjalistyczne
artykuły
filmy
edukacyjne
prezentacje
ekspertów
zaproszenia
na branżowe
wydarzenia
Więcej