Jakie miejsce zajmuje sitagliptyna w zaleceniach?

Wideo, Interna
17 kwietnia 2023

Raz w miesiącu otrzymuj
najnowsze publikacje

Jakie miejsce zajmuje sitagliptyna w zaleceniach?

Artykuł dostępny tylko dla lekarzy

Uzyskaj bezpłatny dostęp

Masz konto TevaMed? Zaloguj się

specjalistyczne
artykuły
filmy
edukacyjne
prezentacje
ekspertów
zaproszenia
na branżowe
wydarzenia
Więcej