Leczenie inwazyjnej choroby grzybiczej u 16 letniej pacjentki z ostrą białaczką szpikową w świetle aktualnych wytycznych – opis przypadku - Dr hab. n. med. Radosław Chaber, Prof. UR

Wideo, Hematologia
12 września 2022

Raz w miesiącu otrzymuj
najnowsze publikacje

Leczenie inwazyjnej choroby grzybiczej u 16 letniej pacjentki z ostrą białaczką szpikową w świetle aktualnych wytycznych – opis przypadku - Dr hab. n. med. Radosław Chaber, Prof. UR

Artykuł dostępny tylko dla lekarzy

Uzyskaj bezpłatny dostęp

Masz konto TevaMed? Zaloguj się

specjalistyczne
artykuły
filmy
edukacyjne
prezentacje
ekspertów
zaproszenia
na branżowe
wydarzenia
Więcej