Zastosowanie terapii SMART

Wideo, Alergologia, Interna, -- brak (w trakcie/inna) --, Układ Oddechowy
4 września 2023

Raz w miesiącu otrzymuj
najnowsze publikacje

Zastosowanie terapii SMART – przypadki kliniczne pacjentów z astmą: 12 letni chłopiec z dusznościami wysiłkowymi, z towarzyszącym kaszlem.

Artykuł dostępny tylko dla lekarzy

Uzyskaj bezpłatny dostęp

Masz konto TevaMed? Zaloguj się

specjalistyczne
artykuły
filmy
edukacyjne
prezentacje
ekspertów
zaproszenia
na branżowe
wydarzenia
Więcej