Zastosowanie terapii SMART

Wideo, Alergologia, Interna, -- brak (w trakcie/inna) --, Układ Oddechowy
8 lipca 2022

Raz w miesiącu otrzymuj
najnowsze publikacje

Zastosowanie terapii SMART – przypadki kliniczne pacjentów z astmą: Pacjentka z astmą oskrzelową, atopową z zaostrzeniami (w celu zdalnej kontroli przebiegu leczenia farmakologicznego astmy oskrzelowej wykorzystano pomiar PEF oraz test kontroli ACT

Artykuł dostępny tylko dla lekarzy

Uzyskaj bezpłatny dostęp

Masz konto TevaMed? Zaloguj się

specjalistyczne
artykuły
filmy
edukacyjne
prezentacje
ekspertów
zaproszenia
na branżowe
wydarzenia
Więcej