Zastosowanie terapii SMART

Wideo, Alergologia, Interna, -- brak (w trakcie/inna) --, Układ Oddechowy
21 lutego 2023

Raz w miesiącu otrzymuj
najnowsze publikacje

Zastosowanie terapii SMART – przypadki kliniczne pacjentów z astmą: Pacjentka z astmą oskrzelową przewlekłą, niekontrolowaną (4. stopień według klasyfikacji GINA), nadużywająca SABA.

Artykuł dostępny tylko dla lekarzy

Uzyskaj bezpłatny dostęp

Masz konto TevaMed? Zaloguj się

specjalistyczne
artykuły
filmy
edukacyjne
prezentacje
ekspertów
zaproszenia
na branżowe
wydarzenia
Więcej