Znaczenie wirusów Epstein-Barra i cytomegalii a skłonność do zachorowania na stwardnienie rozsiane. Badanie w populacji wieloetnicznej.

Neurologia, Stwardnienie Rozsiane
9 maja 2019

Raz w miesiącu otrzymuj
najnowsze publikacje

Bliżej niepoznane interakcje pomiędzy czynnikami genetycznymi i środowiskowymi, są przyczyną rozwoju chorób z autoagresji. Różna częstość występowania tych chorób, w zależności od grupy etnicznej czy rasowej wskazuje na tę hipotezę. Brak

Artykuł dostępny tylko dla lekarzy

Uzyskaj bezpłatny dostęp

Masz konto TevaMed? Zaloguj się

specjalistyczne
artykuły
filmy
edukacyjne
prezentacje
ekspertów
zaproszenia
na branżowe
wydarzenia
Więcej