Polityka prywatności

18 maja 2018

POLITYKA PRYWATNOŚCI I ZASADY STOSOWANIA PLIKÓW COOKIE

Niniejsza strona internetowa ("Strona Internetowa") jest zarządzana przez Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000160077, nr NIP 5252270954, nr REGON 01547211500000, kapitał zakładowy 1.000.000,- zł ("Teva").

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Strony Internetowej. Opisuje ona, w jaki sposób korzystamy z Państwa danych i jakie prawa niezbędne dla ich ochrony przysługują Państwu, z uwzględnieniem prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych. Więcej informacji na temat Państwa praw oraz możliwości skorzystania z nich znaleźć można w sekcji “Jak przechowujemy Państwa dane i przysługujące Państwu prawa”.

Nasza Strona Internetowa zawiera linki do innych stron, nad którymi nie sprawujemy kontroli. Teva nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności oraz praktyki w zakresie ochrony danych stosowane przez administratorów innych stron internetowych. Niektóre linki mogą także prowadzić do stron internetowych zarządzanych przez Teva lub podmioty powiązane z Teva w ramach odrębnych polityk prywatności. W przypadku uzyskiwania dostępu do takich stron za pośrednictwem naszej Strony Internetowej, zalecamy zapoznanie się z ich politykami prywatności, aby dowiedzieć się w jaki sposób gromadzą, używają i udostępniają Państwa dane.

Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

Gromadzone przez nas dane przetwarzamy w następujących celach:

 realizowanie naszych uzasadnionych i zgodnych z prawem interesów biznesowych, w tym w szczególności:

o organizowanie Państwa udziału w naszych wydarzeniach;

o analizowanie korzystania z naszej Strony Internetowej pod kątem badania atrakcyjności zamieszczanych treści;

o personalizacja i indywidualne dostosowywanie naszej Strony Internetowej i komunikacji skierowanej do Państwa do zainteresowań i zapotrzebowania;

o udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące produktów Teva i działalności Teva, jak też inne rodzaje korespondencji (na przykład: dotyczącej zgłoszeń działań niepożądanych);

 za odrębnie wyrażoną Państwa zgodą:

o przekazywanie informacji na temat produktów lub usług Teva

o korzystanie z plików cookie i innych analogicznych technologii opisanych poniżej;

 wypełnianie obowiązków prawnych i regulacyjnych oraz zapewnienie zgodności działania Teva z przepisami administracyjnoprawnymi, w szczególności udzielanie informacji na wniosek kompetentnych organów.

Udostępnianie Państwa danych osobowych

Teva może ujawniać Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców (wyłącznie w przypadkach, gdy jest to konieczne dla wykonania przez Teva określonych obowiązków):

 członkom personelu Teva, w tym: naszym pracownikom i doradcom zewnętrznym;

 innym działom i jednostkom spółek Grupy Teva na całym świecie;

 usługodawcom zewnętrznym przetwarzającym Państwa dane osobowe na zlecenie Teva, którzy są zobowiązani na mocy zawartych umów do zachowania poufności i skutecznej ochrony Państwa danych;

 nabywcom lub potencjalnym nabywcom całości lub części biznesu Teva (oraz ich profesjonalnym doradcom); a także

 organom administracji publicznej, organom regulacyjnym i organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa, a także organom stowarzyszeń i zrzeszeń branżowych, których Teva jest członkiem, w każdym przypadku tylko wtedy, gdy jest to konieczne w związku z celami wskazanymi powyżej, wymagane na mocy prawa, lub niezbędne dla ochrony prawnej uzasadnionych interesów Teva, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pliki cookie i powiązane technologie śledzenia

Korzystanie z plików cookie na Stronie Internetowej

Teva korzysta z plików cookie, aby zbierać informacje o osobach odwiedzających Stronę Internetową i zapisywać dane na temat ich preferencji internetowych. Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające niewielkie ilości informacji, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika za każdym razem, kiedy odwiedza on daną stronę internetową. Przy ponownym wejściu na tę samą stronę pliki cookie są do niej przesyłane, dzięki czemu strona rozpoznaje urządzenie użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie prosimy skorzystać z informacji na stronie www.allaboutcookies.org

Teva stosuje następujące kategorie plików cookie na swojej Stronie Internetowej:

Kategoria 1: Absolutnie niezbędne pliki cookie

Pliki te są niezbędne, aby umożliwić poruszanie się po Stronie Internetowej i korzystanie z jej funkcjonalności. Bez tych plików cookie niemożliwe byłoby świadczenie usług oczekiwanych przez użytkownika (takich jak zapamiętywanie danych logowania).

Kategoria 2: Analityczne pliki cookie

Pliki te rejestrują informacje o tym, jak wiele osób korzysta ze Strony Internetowej. Przykładowo, Teva wykorzystuje je, aby dowiedzieć się , w jaki sposób użytkownicy wchodzą na Stronę Internetową, przeglądają i korzystają z niej oraz aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy, aby udoskonalić nawigację czy też skuteczność kampanii marketingowych. Wszystkie informacje pochodzące z tych plików cookie są agregowane, w związku z czym są anonimowe. Ich celem jest wyłącznie poprawa działania Strony Internetowej.

Kategoria 3: Funkcjonalne pliki cookie

Pliki te zapamiętują wybory dokonywane przez użytkowników (np. preferowany język). Dzięki temu wizyta na Stronie Internetowej może być od samego początku dostosowana do Państwa indywidualnych oczekiwań. Informacje rejestrowane przez pliki cookie mogą być anonimizowane i nie mogą być wykorzystane do śledzenia Państwa aktywności na innych stronach internetowych.

Jeśli chcą Państwo usunąć pliki cookie zapisane już na Państwa urządzeniach, należy zajrzeć do sekcji pomocy i wsparcia używanej przez Państwa przeglądarkę internetową, aby znaleźć instrukcje jak zlokalizować pliki lub foldery, w których przechowywane są pliki cookie.

Informacje na temat usuwania oraz zarządzania plikami cookie są również dostępne na stronie www.allaboutcookies.org. Należy pamiętać, że usunięcie naszych plików cookie (lub zablokowanie ich w przyszłości) może uniemożliwić Państwu korzystanie z niektórych sekcji lub funkcjonalności Strony Internetowej.

Korzystanie z obrazów Web Beacon

Niektóre podstrony na naszej Stronie Internetowej i wysyłane przez nas wiadomości e-mail mogą zawierać elektroniczne obrazy znane pod nazwą ‘web beacon’ (lub czasami jako ‘czyste pliki GIF’), które umożliwiają liczenie użytkowników odwiedzających te strony lub czytających nasze wiadomości e-mail. Obrazy ‘web beacon’ zbierają tylko ograniczone informacje, takie jak numer pliku cookie, godzinę i datę wejścia na stronę oraz opis strony, na której znajduje się ‘web beacon’. Obrazy te nie przechowują żadnych danych osobowych i służą wyłącznie do śledzenia efektywności określonej kampanii.

Jak przechowujemy dane i jakie przysługują Państwu prawa

Przechowujemy wszystkie informacje jakie gromadzimy na Państwa temat przez okres 38 miesięcy od ostatniej interakcji z Teva. Po upływie tego czasu przenosimy informacje do archiwum, gdzie przechowujemy je na wypadek ewentualnych roszczeń lub zapytań.

Jeśli zgodzili się Państwo na otrzymywanie biuletynów informacyjnych, wiadomości mailowych z informacjami handlowymi i innych rodzajów korespondencji od Teva, naszych podmiotów powiązanych lub osób trzecich w momencie rejestracji na Stronie Internetowej, a następnie zmienili Państwo zdanie, w każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji z ich otrzymywania poprzez wysłanie do nas wiadomości na adres daneosobowe@teva.pl. .

Zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami mogą Państwo mieć prawo do uzyskania od Teva kopii Państwa informacji w celu ich poprawienia, usunięcia, wstrzymania przetwarzania lub zwrócenia się z prośbą o przeniesienie części informacji do innych organizacji. Mogą Państwo również wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu określonych danych. Prawa te mogą w pewnych sytuacjach ulec ograniczeniu – przykładowo, gdy wykażemy, że jesteśmy zobowiązani na mocy prawa do przetwarzania państwa danych osobowych.

Udzielona zgoda na przetwarzanie Państwa danych może w każdej chwili zostać wycofana.

Aby skorzystać z któregokolwiek z przysługujących Państwu praw dotyczących danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem daneosobowe@teva.pl.

Mamy nadzieję, że będziemy w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem daneosobowe@teva.pl.

Jeśli zechcą Państwo skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres EUPrivacy@tevaEU.com.

Jeśli nie uda nam się rozwiać wszystkich Państwa wątpliwości i obaw, mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych osobowych.

Zmiany w Polityce Prywatności

W przypadku jakichkolwiek zmian w naszej Polityce Prywatności, Teva zamieści zaktualizowaną wersję polityki na niniejszej stronie. Regularnie odwiedzanie tej strony zapewni Państwu aktualną wiedzę na temat informacji jakie gromadzimy, sposobów ich wykorzystania przez Teva oraz ewentualnych okoliczności, w jakich mogą one zostać udostępnione osobom trzecim. Jeżeli będzie istniała taka techniczna możliwość, aktywnie poinformujemy Państwa o wprowadzonych zmianach, np. poprzez wyświetlenie na Stronie Internetowej wyskakującego okienka informującego o zmianach.

Wersja z dnia 25 maja 2018

Więcej