TevaMed

Załóż konto lekarza lub farmaceuty

${ message }

${ messages.specialization }

${ messages.pwz }

${ messages.topics }

Właśnie takie treści postaramy się szczególnie Ci polecać

Przejdź dalej

${ messages.name }

${ messages.surname }

${ messages.email }

${ messages.phone }

Opcjonalnie. Zaprosimy Cię na wydarzenie SMSem. Telefon powinien zawierać numer kierunkowy kraju, np. +48 123 456 789
Pokaż hasło

${ messages.password }

${ messages.conditions }

${ messages.privacy }

${ messages.marketing }

Potwierdzenie wyślemy na adres: ${email}

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w zakresie udzielonych powyżej zgód jest Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, adres korespondencyjny: ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa („Administrator"). Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: daneosobowe@teva.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w tych celach określonych powyżej, co do których wyraził/a Pan/i zgodę. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania. Ma Pan/i także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody ważnej przed jej cofnięciem. Wykonanie któregokolwiek z w/w praw powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia przesłanego na adres e-mail: daneosobowe@teva.pl lub na adres korespondencyjny Administratora. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uzna Pan/i, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych osobowych z mocy samego prawa. Podanie Administratorowi Pani/Pana danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie dla określonych celów i na określonych warunkach jest czynnością w pełni dobrowolną. Jednakże niepodanie danych osobowych i brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania